mandag 10. januar 2011

Ghanas tre største byer

Accra, Kumasi og Tamale

accra sentrum
  • Accra er Ghanas største by og hovedstad. den har en befolkning i underkant av 2 millioner. Den er også et veldig stort finanssentrum. i Accra ligger også den gamle danske fortet Christiansborg. det ble brukt som slavehandelsfort. men den dag i dag brukes det som regjeringskontorer til den ghanesiske stat.
  • Kumasi er en by som ligger omtrent midt i Ghana. Kumasi er den nest største byen i Ghana og har en befolkning på rundt 700 000. byen ligger i et gammelt regnskogsområde som nå er borte fordi den ble ryddet vekk mellom steinalderen og til den dag i dag. i 1874 ble deler av byen, inkludert det kongelige palasset, ødelagt av britiske styrker.På grunn av rike gullårer i området er Kumasi blant de rikeste byene i Ghana. Andre viktige varer er tømmer og kakao. 50 % av Ghanas tømmerindustri er lokalisert i Kumasi, med mer enn 4000 ansatte.
  • Tamale er Ghanas største by med over 300 000 innbyggere. Tamale ligger i Northern region i Ghana og er hovedstaden der. I Tamale ligger The University of Development Studies som har en egen campus i Tamale.
kumasi


tamale


    Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar